Struktura grupe je relativno stabilna mreža odnosa među članovima grupe, odnosno sistem položaja i uloga članova grupe.
Sociometrijski postupak je psihološka tehnika (upitnik) za utvrđivanje emocionalne i socijalne strukture grupe.

Grupe su strukturisane na osnovu:
• ličnih i emocionalnih veza
• položaja u sistemu komunikacije
• stepenu moći pojedinih članova.

Položaj je mesto koje neka osoba zauzima u grupi (za položaj se vezuje niz zadataka, dužnosti, prava i način ponašanja). Položaj određuje ulogu.
Uloga obuhvata karakteristično ponašanje koje društvo očekuje od osobe koja ima neki društveni položaj, a funkcija uloge je da reguliše ponašanje ljudi koji imaju određene položaje, tako da društvo skladno funkcioniše.
Vođstvo je oblik upravljanja grupom u kojem vođa donosi odluke kako bi što uspešnije ostvario ciljeve grupe. Vrste vođstva:
1. autokratski – donosi odluke sam, naređuje i kažnjava;
2. demokratski – dogovara se sa članovima pri odlučivanju i prenosi na njih ovlašćenja.
Vođa je osoba koja ima najveću društvenu moć u grupi, kontroliše ponašanje članova i vodi grupu ka cilju (na demokratski ili autokratski način). On brine o zadovoljstvu grupe, sigurnosti, dobrobiti i koheziji grupe. Reprezentuje grupu i služi kao izvor identifikacije. Može biti formalni (po položaju) i neformalni (po ugledu). Osobine vođe: dominantnost, socijalna inteligencija, ambicioznost, komunikativnost, objektivnost u prosuđivanju, poštenje, pravednost, samopouzdanje, odlučnost…

Advertisements